Κυριακή, 13 Ιανουαρίου 2008

ΦΩΛΙΑ ΓΙΑ ΣΠΟΥΡΓΙΤΙΑ-HOUSESPARROW

είδος Passer montanus (Δεντροσπουργίτης - Eurasian Tree Sparrow)Δεν υπάρχουν σχόλια: